Estate International este o firmă independentă ce oferă servicii de consultanţă pentru management şi afaceri. Este o firmă cu capital privat, care oferă soluții profesionale, optime și rapide la problemele de organizare, reorganizare și start up. Dezideratul nostru este îmbunătățirea performanțelor, optimizarea proceselor de producție și reducerea costurilor. Punctul nostru forte îl constituie experienţa de lucru în întreprinderi industriale și în sectoare economice diverse.

Flexibilitatea şi permanenta noastră adaptare la nevoile clienţilor ne permite să oferim servicii diverse de consultanță în statistică, proiectare industrială, calculații de preț, outsourcing, start-up și reorganizare, precum și de aplicare a metodelor dovedite a fii de succes în companiile de producție a marilor branduri (just in time, 5 S, 6 sigma, managementul visual, TPM, TQM, etc). Implementarea standardelor de producție este de asemenea unul din serviciile pe care le oferim, înglobând cerințele clientului în procedurile organizației.

Misiunea noastră
Misiunea noastră este de a transforma viziunea clienţilor noştri în atingerea excelenţei afacerii lor prin profesionalismul nostru. Ne-am propus să aducem valoare adăugată clienţilor noştri prin profesionalism, etică, şi adaptare permanentă la nevoile lor, furnizând soluţii complexe şi complete.

Viziunea noastră
Estate International își propune să dobândească noi competențe și experiența în aplicarea de metode de succes pentru a aduce schimbări în organizațiile clienților noștrii, schimbări ce să poată fii măsurate în apariția de noi branduri. Prin urmărirea sloganului nostru “Our Business Your Team” dorim să ne situăm în topul firmelor de consultanţă din România.  

Despre noi
Activitatea noastră de bază este consultanţa și asistența profesională, acordată companiilor de toate mărimile în special a firmelor de producători. Estate international are o preocupare constantă de a oferi servicii de calitate, cu promptitudine și responsabilitate, fiind în măsură să pună la dispoziția clienților săi atât servicii integrate, cât și soluții personalizate, în funcție de nevoile fiecărui beneficiar. Misiunile de consultanță se demareaza dupa o discuție cu clienți noștrii care definesc aşteptările lor de la serviciul de consultanţă pe care-l prestăm. Începem misiunea cu o expertiză completă asupra companiei clientului, pe funcţiunile firmei şi pentru toate procesele acesteia, proceselor de management şi leadership acordânduli-se aceeaşi importanţă ca şi celorlalte procese.

Domenii de consultanță în care avem expertiză
1. Start up activități de producție, planificarea strategică a afacerii
2. Evaluarea de companii și de proiecte, audit intern, auditul managementului afacerii şi indicatori de performanţă
3. Managementul producţiei şi operaţiunilor, calculaţie de costuri și planificarea resurselor
4. Reorganizarea producției și reproiectarea proceselor afacerii
5. Lean Manufactory
7. Managementul proiectelor
8. Analiza cost – beneficiu
9. Elaborarea de documentaţii pentru implementarea standardelor de calitate ISO
10. Plan de afaceri în unitățile de producție
11. Proiectare industrială
12. Expertiză în statistică
EXPERTIZE

We are always there. To build you up, up to the skies.

Production Start-Up

Managementul de proiect

Platforma B2B

Audit Intern

Analiza costurilor

Outsourcing

Management

ISO

Reorganizarea Producției

Optimizarea Producției

Lean Manufacture

Proiectare Industrială

Platforma eprodu.com

Platforma inteligentă și dinamică eprodu.com este creată cu scopul de a pune față în față cererea și oferta. Experiența în mediul producției face ca eprodu.com să fie mai mult decât o platformă statică pe internet, adică o platformă dinamică oferind posibilitatea întâlnirii facile și prietenoase a cererii cu ofertele, precum și diferite servicii comerciale, promovare, publicitate și consultanță. Principiul urmărit pentru producător, client și terț este: WIN WIN!
Este o platformă:

• Simplă și intuitivă reunind parteneri (clienți și producători) din întreaga lume
• Restrictivă în masura acoperirii de 80% a nevoilor clienților și a producătorilor
• Tutorial “pas cu pas” (text, exemple, video)
• Suport web sau telefonic în limba utilizatorului
• Conexiuni: regionale, naționale, continentale, globale
• Motorul de promovare și dezvoltare multidirecțional: domenii de producție, client, producători, comunități regionale, naționale etc
Locul ideal să-ți întâlnești partenerul de afaceri!
Platforma inteligentă a cererii și ofertei în producție are scopul de a facilita întâlnirea, cererii clientului cu oferta producătorului!

Start up si planificarea
strategică a afacerii

Momentul începerii unei afaceri poate fi unul important pentru oricine. Independența, libertatea în alegeri, posibilitatea de a lua propriile decizii poate constitui o schimbare esențială în viața unei persoane. Însa și afacerea trebuie să fie privită cu seriozitate, iar în acest scop este necesar să acorzi o importanță deosebită primilor pași de început. Susținem ideile clienților noștrii cu:

• Analiza obiectivă a competitivității și a volumului activității viitoare
• Estimarea costurilor de start up
• Auditarea posibililor furnizori
• Identificarea și evaluarea activităților principale și secundare
• Asiguararea planului logistic de locare sau relocare a unităților de producție
• Necesarul pentru amenajarea de fabrică, echipamente, birouri
• Studiu privind productivitatea și fiabilitatea echipamentelor
• Estimare costuri de întreținere echipament

Implementare principii de productie
“Lean manufacturing”

Conceptul Lean include procese rapide de îmbunătățire continuă și definește valoarea ca "ceea ce clientul este dispus să plătească." Astfel, procesele interne trebuie să fie analizate în paralel ca valoare adăugată și ca pierderi, care dintre aceste acțiuni și decizii adaugă valoare pentru client sau crește costul de producție. In consecința logic este că îmbunătățirea performanței poate fi regasită în maximizarea efectelor proceselor care adaugă valoare, sau în reducerea la minimum a proceselor care determină pierderi, sau prin acțiunea comună a celor două tipuri de procese... Planul de implementare a acestor principii de producție pe care îl recomandăm clienților noștrii urmărește:

• Costuri de operare reduse
• Performanță crescută
• Îmbunătățirea calitativă a produselor livrate
• Producție JIT
• O mai mare flexibilitate și ideii innovative de producție
• Loturi mici de producție și grupări de activități (SGA)
• Reducerea timpilor de execuție
• Întreținere preventivă totală (TPM)
• Total Quality Control (TQC)
• Achiziții liniare și linii de fabricație flexibile

Implementare Balanced Scorecard

După cum indică și numele, balanced scorecard creează un echilibru corect între componentele obiective și viziunea organizației. Acest lucru creează un nume de brand puternic în rândul clienților săi existenți și potențiali și o reputație În rândul forței de muncă a organizației.
Cele patru perspective sunt interdependente. Prin urmare, acestea nu funcționează în mod independent. În situații reale, organizațiile au nevoie de unul sau mai multe perspective combinate împreună pentru a atinge obiectivele de afaceri. Pentru clienții noștrii noi suntem cei care:

• Definim cele 4 cadrane și factorii de success
• Definim indicatorii de performanță pentru atingerea obiectivelor
• Urmărim corelarea și punerea în aplicare a măsurilor recomandate
• Evaluăm progresele înregistrate în realizarea obiectivelor

Auditul managementului afacerii și
indicatori de performanță

Auditul este o examinare profesională a unei informații în vederea exprimării unei opinii responsabile și independente, prin raportarea la un standard de calitate.
Prin urmare suntem independenți de organizația dumneavoastră și de managementul acesteia, având menirea de a certifica regularitatea, sinceritatea și imaginea fidelă a situațiilor. Exprimăm opinia independentă și calificată prin:

• Scanarea “helicopter view” a afacerii în general
• Alinierea indicatorilor de performanță la nevoile companiei
• Elaborarea de rapoarte pentru luarea de decizii de business corespunzătoare optimizării activități

Managementul producției

Orchestrarea întregului ansamblu de resurse în vederea obținerii produsului final constituie obiectivul central al managementului producției. Analizarea resurselor necesare realizării produselor și serviciilor ne asigură suportul pentru:
• Definirea optimă a fluxului de producție
• Definirea și optimizarea proceselor de producție
• Eliminarea timpilor morți din producție
• Definirea și optimizarea procesului de lansare în producție
• Optimizarea locului de muncă
• Consultanță în alegerea SDV-urilor

Consultanță ISO

Asigurăm supotul pentru pregătirea tuturor etapelor de certificare:
Etapa 1: Analiza firmei client și a sistemului de management existent.
Etapa 2: Instruirea conducerii de vârf referitor la sistemul de management care urmează să fie implementat.
Etapa 3: Elaborarea documentației sistemului de management:
  - înregistrări, proceduri interne, manualul calității
Etapa 4: Implementarea documentației în modul practic de lucru, instruirea angajaților.
Etapa 5: Audituri interne
Etapa 6: Audit de precertificare

Optimizarea proceselor de producție

Automatizarea, planificarea inteligentă a utilajelor de-a lungul întregului lanț valoric, conceptele noi în domeniul trasabilității sunt subiectele care vor decide activitățile antreprenoriale din lunile și anii următori
• Maparea proceselor de producție
• Sincronizarea și proceselor
• Ergonomizarea posturilor de lucru
• Motivarea personalului în optimizare și îmbunătățire continuă
Sunt doar câteva din activitățile pe care le putem desfășura cu scopul măririi productivității și a valorii adăugate activităților desfășurate de către clienții noștrii.

Reorganizare producție

Organizarea modernă a producției întreprinderilor are la bază asigurarea continuității desfșurării întregului proces de producție, defalcarea procesului de producție în părțile sale componente (stadii, faze, operații) și simultaneitatea lucrului în toate stadiile producției. Există mai multe moduri diferite de producere a unui produs. Susținem alegerea celui mai bun proces, sau o serie de procese prin analizarea și evaluarea:
• Capacității disponibile
• Aptitudinilor disponibile
• Tipul de producție
• Aspecte legate de instalații și echipamente
• Aspecte legate de siguranța in muncă
• Costurilor de producție
• Cerințele de întreținere
Aceste criterii si implicarea noastră directă în individualizarea lor pentru fiecare produs și tip de activitate în parte constituie o premiză de bază pentru reușita în obținerea eficienței în fabricație.

Outsourcing

În teorie, outsourcingul iți oferă calitate la un preț redus. “Cât de eficienți sunt, în realitate, furnizorii dumneavoastră?”, “În ce măsură posibilul furnizor are aceleași țeluri și obiective pe care le are compania dumneavoastră?”, și multe alte întrebări de această natură se vehiculează când aveți nevoie de noi colaboratori. Răspunsurile la aceste întrebări le vom da noi în urma auditurilor de agreere pe care le efectuăm. Susținem acest domeniu al activității noastre prin permanența îmbogățire a portofoliului de industriași în cadrul platformei inteligente a cererii și ofertei pe www.eprodu.com precum și prin oferire de soluții concrete clienților noștrii:
• Audit de agreere
• Audit de evaluare
• www.eprodu.com

Proiectare industrială

Estate International asigură servicii de planificare și consultanță care intervin înainte sau independent de procesul de proiectare. Adesea, aceste activități sunt esențiale pentru reușita unui proiect, în definirea obiectivului unui proiect capital, sau în evaluarea necesității lui. asigurăm servicii de proiectare printr-o abordare etapizată care corespunde cel mai bine necesităților proiectului, cu respectarea programului. Vom alcătui o echipă de ingineri experimentați care să lucreze îndeaproape cu clientul pe tot parcursul procesului.
• Programare de proiect
• Documentația privind condițiile existente
• Proiectare conceptuală
• Proiectare preliminară
• Proiectare detaliată (Documentație de execuție)
• Inginerie de proces

Project management

Management de proiect este una dintre sarcinile de mare răspundere în organizații moderne. Management de proiect este utilizat în multe tipuri de proiecte. În scopul de a executa cu succes un proiect, echipa de executanți ar trebuii susținută de un set de instrumente. Aceste instrumente pot fi instrumente special concepute sau instrumente obținute de productivitate. Estate International are pregătirea și experiența necesară pentru a identifica care sunt aceste instrumente necesare obținerii succesului garantat al proiectului. Împreună cu clienții noștrii stabilim și urmărim următoarele:
• Milestone list
• Gantt Chart
• Planning de acțiuni
• Review-uri de proiect
• Recenzii de livrare
• Raport de tip scorecard
Astfel munca devine plăcută și productivă succesul fiind asigurat.

PORTOFOLIU

Expert implementation, our clients will prove for us.


GREAT WORKING WITH ESTATE. TEAM OF PROFESSIONALS, IT IS TRUELY OUR TEAM.
Josh Beck, Corporate Industries

Copyright © 2014 Estate. Toate drepturile rezervate.